sołtki

-6

Skrót od nazwy wrocławskiego osiedla "Sołtysowice".

-Gdzie jesteś?
-W parku na sołtkach
Wizerunek miasta