skifi

-12

Słowo mające na celu podkreślenie nietuzinkowość zarejestrowanego przez nas zapachu i umiejscowienie go w klasie niezbyt przyjemnych.

A: Zdzisiu powąchaj proszę to mleko, czy jest dobre.
B: łe...nie pija go. Ono skifi!!!
Wizerunek miasta