skieptać się

-2

zjarać się

- Ale się wczoraj skieptałem. Ogień.
Wizerunek miasta