skieptać się

-3

zjarać się

- Ale się wczoraj skieptałem. Ogień.
Wizerunek miasta