ruski bar

9

picie w miejscu publicznym, najczęściej parku

Wizerunek miasta