ruski bar

4

picie w miejscu publicznym, najczęściej parku

Wizerunek miasta