rozszerzenie z fizyki

2

określenie oznaczające katorgę, wieczną mękę oraz cierpienie po kres świata

-jak tam było wczoraj
-prawdziwe rozszerzenie z fizy, nigdy się tak nie zmęczyłem
-o staryyy
Wizerunek miasta