rozjebalnik

-3

Nieporządek, harmider, rozgardiarz, nieład, brak składu i jakiejkolwiek logicznej struktury. Słowo to jest nacechowane negatywnie - używając go wyrażamy swoje zmęczenie, bezsilność i uciążliwość obecnej sytuacji.

Sławomir: Synu, ale masz rozjebalnik w tym pokoju... masz to natychmiast posprzątać.
Paweł: no weź się tato!
Wizerunek miasta