rozgiełdany

-5

może oznaczać coś luźnego, rozregulowanego,

Wizerunek miasta