robić w ciula

164

Oszukiwać, robić w balona, robić w bambuko, robić w buca.

- Kaśka, zerwij wreszcie z Pawłem. Czy ty nie widzisz, że on cały czas robi cię w ciula?

- Ale ten Krzysiek naiwny. Po raz kolejny dał się zrobić w ciula.
Wizerunek miasta