pużytek

2

Inaczej pośladek
Używane głównie na Podlasiu i Kurpiach

Wizerunek miasta