pużytek

4

Inaczej pośladek
Używane głównie na Podlasiu i Kurpiach

Wizerunek miasta