pużytek

3

Inaczej pośladek
Używane głównie na Podlasiu i Kurpiach

Wizerunek miasta