przygrzać bagietę

3

spalić blanta

- Ej Kamil, idziesz przygrzać bagietę?
- No stary, jeszcze pytasz!
Wizerunek miasta