przebieg

10

Miara doświadczenia seksualnego, liczona w ilości dotychczasowych partnerów. Najczęśćiej mowa o kobiecie.

Na imprezie były i owszem towary na promocjach ale z takimi przebiegami że strach zamoczyć.
Wizerunek miasta