posapać/sapać

-8

narzekać, czepiać się, mieć pretensje

Tata mi posapał, bo nie sprzątnąłem pokoju
Wizerunek miasta