pokręcić

-7

skręcić, powinąć, zawinąć - aresztować. Pochodzenie wyrazu od charakterystycznego chwytu wykręcającego ręce podczas aresztowania.

Jak ma odebrać, jak go suki pokręciły za picie pod szkołą?

Jak mnie wtedy pokręcili to 3 godziny straciłem na dołku.
Wizerunek miasta