Podnieta

5

Coś ekscytującego, podniecającego.

Ale masz podnietę!
Wizerunek miasta