podłoga

2

Podkreślnik, znak _ używany przy e-mailach oraz przez programistów.

jan_podłoga@poczta.pl
Wizerunek miasta