po ciula

176

Po co? Po kiego grzyba? Po jaką cholerę?

- Stary, mogę wejść?
- Po ciula tu przylazłeś? Przecież wiesz, że nie chcę cię widzieć.

- Jak nie wiesz, o co kaman, to po ciula się odzywasz?
Wizerunek miasta