piwerkowcy

13

Ludzie lubiący piwo
Ludzie pijący piwo

Patrz jacy tam siedzą w knajpie piwerkowcy
Wizerunek miasta