pitak

-1

Określenie na męskiego członka.

Kastor: Elegancki pitak brachu!
Ignac: Dzięki stary.
Wizerunek miasta