pitak

-2

Określenie na męskiego członka.

Kastor: Elegancki pitak brachu!
Ignac: Dzięki stary.
Wizerunek miasta