Pikseloza

27

Obraz cyfrowy o widocznych pikselach.

- Ale pikseloza, czym ty robiłeś te foty.
Wizerunek miasta