picca

-8

Towar, najczęściej marihuana

-ale bym se picce zjarał
-to dzwoń po dostawcę
Wizerunek miasta