picca

-2

Towar, najczęściej marihuana

-ale bym se picce zjarał
-to dzwoń po dostawcę
Wizerunek miasta