penerycha

32

Znana zazwyczaj w środowiskach menelskich dziwka o ponad 25-letnim stażu pracy. Działa często na własną rękę, bowiem żaden alfons nie chce mieć w swoich szeregach tzw. beczki bez dna. Cena usługi takiej penerychy waha się w granicach 10-20 zł, co często powoduje dylematy natury sex czy alkohol u lokalnych lumpów i pijackich skurwysynów.

- Widziałem ostatnio lumpa z kurwą
- Tak tak, tu w okolicy pełno tanich penerych
Wizerunek miasta