pasikonik

2

nowa osoba w klasie albo osoba, która po raz pierwszy znalazła się w danej ekipie.

A: ej a widziałeś ten gang?
B: tak a tam obok nich jest ten nowy.
A: no tak ten pasikonik.
Wizerunek miasta