paruwa

1

W gwarze poznańskiej określenie na ludzi niewykazujących się dużą inteligencją

Ale z niego paruwa
Wizerunek miasta