paruwa

3

W gwarze poznańskiej określenie na ludzi niewykazujących się dużą inteligencją

Ale z niego paruwa
Wizerunek miasta