palidło

-11

Inaczej: papierosy.

-Chodź, zajaramy!
-Niestety, skończyło mi się palidło.
Wizerunek miasta