pójść w combo

-2

upić się


-ej stary co dzisiaj robimy?
-nie wiem, ja bym chętnie poszedł w combo
Wizerunek miasta