omb

-4

Polski odpowiedni "omg". W znaczeniu "O mój Boże".

-omb ta szmula znowu tutaj idzie
-ej serix omb
Wizerunek miasta