noch

-1

wyraz niezadowolenia, dezaprobaty - związany z rozbieżnością zdań i brakiem słów lub brakiem chęci na dalsze tłumaczenie istoty sprawy;

Narysowałem baranka. Mały przyjrzał się uważnie i rzekł:
- Noch... ten baranek jest już bardzo chory. Zrób innego.
Wizerunek miasta