naumieć

3

Coś takiego jak czegoś się nauczyć.

-Naumiałeś się na sprawdzian?
-A dziś sprawdzian?
-tak
-no to się nie naumiałem.
Wizerunek miasta