lurkować

20

Czytać dane forum w internecie przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od pisania na nim, ograniczając się do przeglądania wypowiedzi innych.

Stanowi polski odpowiednik slangowego angielskiego czasownika to lurk.

Może być coś sam od siebie napisał, a nie tylko lurkujesz?
Wizerunek miasta