kirowanie

-14

Męczenie buły, utrudnianie życia

- NO CHODZ DO TEATRUUUU
- kira razy dwa
Wizerunek miasta