kinować

4

kinować (z angielskiego ,,kin") - utożsamiać się z postacią z filmu, książki lub gry.

-Rozumiem czemu ta postać się tak zachowała. Kinuję ją.
Wizerunek miasta