katoterroryzm

4

Narzucanie skrajnych zasad katolickich przez katoliban nie-katolikom.

Katoterroryści ochroną życia poczętego interesują się wyłącznie do momentu narodzin.
Wizerunek miasta