katotaliban

16

neologizm od "kato-" (katolicyzm, katolik) i "taliban" (islamistyczne ugrupowanie fundamentalistyczne)

Prześmiewcze, zbiorcze określenie na upaństwowienie katolicyzmu i ogółem uznawanie katolicyzmu jako fundamenty bycia obywatelem; "autorytarna chadecja".

"Kolejny pomnik papieża wstawiają w mieście, co za katotaliban"


"Niedługo wprowadzą obowiązkową religię, i będziemy mieć katotaliban"
Wizerunek miasta