jeden

6

Kieliszek wódki

- jeden?
- nie dzięki, pewnie na jednym by się nie skończyło
Wizerunek miasta