jaszka

-3

Jasne, oczywiście.

Mati: Seba, lej kolejkę.
Seba: Jaszka, trzymaj byku.
Wizerunek miasta