humbakalia

-4

rzeczy osobiste pozostawione lub porzucone w mieszkaniu znajomych

Jeżeli nie odbierzesz swoich humbakalii w ciągu tygodnia, to wyrzucam je do śmieci
Wizerunek miasta