hasiosznupel

-6

kloszard, śmieciarz

Jeb jaki hasiosznupel zaś złom dzwiga z kibla:)
Wizerunek miasta