gumiak

-7

Potoczne określenie prezerwatywy.

- Haha Anka jest w ciąży!
- Mogli gumiaka używać.
Wizerunek miasta