grubson

-14

Osoba, której całe życie [ lub znaczna jego część] opiera się na spożywaniu nadmiernej ilości jedzenia [ McDonald] i spożywania nadmiernej ilości alkoholu co prowadzi do niezwykle częstej figury w kształcie jabłka i niekontrolowanej agresji po 4 piwie.

A: siema grubson!
B: spierdalaj! sam jesteś grubson!
C: dlaczego mówisz do niego "grubon"?
A: bo to gruba nienażarta świnia
Wizerunek miasta