Git majonez

47

Super, świetnie.

- Więcej się on tu już nie pokaże.
- No i git majonez!
Wizerunek miasta