fr fr

14

Skrót od "for real" z angielskiego 'naprawdę"

Kochanie, kocham Cię. fr fr.
Wizerunek miasta