falejować

-1

śmierdzieć; zwrot do brudasa, niechluja (falejarz)

-stary, ale ty falejesz..
-przestań! przedwczoraj się myłem...
Wizerunek miasta