estada

-2

Określa ludzi najczęściej pochodzących ze środowiska patologicznego np. (rodzinę, grupę znajomych, społeczność zamieszkującą dane miejsce)

-Ej, zobacz! Znowu idą te Sebixy.
-Prawdziwa z nich estada.
Wizerunek miasta