equ, (eq.)

-1

wyposażenie, z ang. equipment - w grze

-Jakie masz equ?
-Kiepskie, spadam.
Wizerunek miasta