epa

16

Epa- z poznańskiej gwary - siła.

-Uderzyć z całej epy.
-Uderzyć z całej siły
Wizerunek miasta