dzieciuchstwo

-5

pejoratywnie o wszystkim, co dla dzieci

Kurde, samo dzieciuchstwo.
Wizerunek miasta