dwójojad

264

Muszla klozetowa, zestaw WC.

Określenie to związane jest ze słowem "dwója" (zgrubienie od "dwójka", a "dwójka" to jedno z określeń kału czy czynności polegającej na jego wydalaniu).

- Idę dwójojada nakarmić, krecicho mi arsena smyra...
Wizerunek miasta