dorodny

-9

wyróżniający się pięknym, białym i młodym wyglądem

-ty patrz jaki dorodny marsel
-no masno dorodny, wieczorkiem netflix z angelika
Wizerunek miasta