doliniarz

11

inaczej kieszonkowiec - złodziej kradnący z kieszeni (doliny), torebek

- jakiś doliniarz ukradł mi telefon w autobusie
Wizerunek miasta