defeki

7

Studia, w szczególności nieperspektywiczne, takie, które nie dają żadnej wiedzy przydatnej na rynku pracy.

Nie damy rady się jutro spotkać, od rana do nocy mam zajęcia na defekach
Wizerunek miasta